Pagina: Home › › Cursussen bij Crafta

Cursussen bij Crafta

Cursussen bij Crafta

 


Craniomandibulaire en craniofaciale disfunctie en pijn.
Assessment, behandeling en Management

Onderzoek en behandeling van de craniofaciale regio vanuit biopsychosociale perspectief

Kijk voor meer informatie ook op de website van Crafta


1. De craniofaciale disfunctie en haar functionele relaties

Het doel van deze overwegend praktische cursus (40% theorie, 60% praktijk) is het herkennen van klinische patronen en het aanleren (van het gebruik) van technieken, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling van de craniomandibulaire regio.
Vanuit een breed biopsychosociaal model gedreven door moderne Clinical Reasoning strategieën worden ook andere kandidaat-structuren die mogelijk de disfunctie en of pijn beïnvloed geïntegreerd.

Op de eerste dag worden (ter introductie) de pijnmechanismen van de relevante structuren van het kaakgewricht verklaard. Verder worden de functie van het kaakgewricht (met zijn neurofysiologische, biomechanische, neurodynamische en functionele relatie tot de cervicale wervelkolom), het cranium, het zenuwstelsel en de onderzoeksbevindingen besproken.

De praktische uitvoering van onderzoek- en behandelingstechnieken aan het kaakgewricht wordt op de tweede dag verfijnd. Testen ter differentiatie met andere structuren worden gedemonstreerd en geoefend.
Een onderzoeksmodel wordt geïntroduceerd en de neurobiologische en anatomische kennis van de functie van het kaakgewricht wordt geactualiseerd.
Intra-articulaire disfuncties met verplaatsing van de discus worden aan de hand van een video van een preparaat verklaard en de klinische consequenties ervan besproken.
Tevens zal er door een gespecialiseerde tandarts (gnatoloog) of kaakchirurg een voordracht worden gehouden over het gebruik van spalken en worden aandachtspunten voor de therapie gegeven. Het herkennen van typische patronen van musculaire disbalans en myofaciale pijnsyndromen in het craniofaciale en cervicale gebied wordt aan de hand van praktische voorbeelden duidelijk gemaakt en geoefend.

Verder worden bruxisme (tandenknarsen), braces, (cervicale) hoofdpijn, neuralgieën, het otomandibulaire syndroom, tinnitus etc. besproken en de speciale houdingsreëdukatie en de daarbij behorende huisaktiviteiten gedemonstreerd en geoefend. Door middel van patiëntenvoorstelling wordt de nieuw verworven kennis geïntegreerd.

Belangrijke sleutelbegrippen

Theorie
· functionele (neuro) anatomie van de cranio-mandibulaire regio
· functionele relatie met andere structuren in de craniofaciale regio
· differentiaaldiagnostiek
· doel en gebruik van spalken
· subjectieve onderzoek(anamnese)
· klinische consequenties en specifieke subjectieve bevindingen
· pathologie van de craniomandibulaire regio

Praktijk
· palpatie van de referentiepunten
· fysisch onderzoek van de craniomandibulaire regio
· behandelingstechnieken
· opbouw van de behandeling; algemeen en met betrekking tot syndromen zoals bijvoorbeeld bruxisme, discusverplaatsing enotomandibulair syndroom

· gerelateerde aktiviteiten voor thuis of op het werk
· patiëntenvoorstelling


2.De craniofaciale disfunctie en haar functionele relaties

Tijdens dit gedeelte wordt de relevante kennis over schedelgroei en de functie van de craniofaciale regio besproken.
Palpatie van de relevante structuren aan de schedel en passieve bewegingen van de calvaria (schedeldak) worden geoefend de algemene en specifieke anamnese worden besproken.

Een functioneel onderzoeksmodel voor de fysio- en manueel therapeut wordt geïntroduceerd aan de hand van update Evidence Based Medicine (EBM). Onderzoeks- en behandeltechnieken aan de calvaria worden op de tweede dag verfijnd en de neurobiologische en anatomische kennis van de functie van de suturen worden geactualiseerd. De mechanische en fysiologische consequenties voor de craniale zenuwen (neurodynamiek), die met craniale disfunctie in verband kunnen staan, worden geïntroduceerd. Aan de hand van een patiënten voorstelling wordt het clinical reasoning model verdiept en geïntegreerd met de nieuwe kennis.

Later wordt de functionele anatomie van het faciale skelet belicht. Aan de hand van klinische patronen worden palpatietechnieken en passieve bewegingen aan het faciale skelet geoefend. Verder worden syndromen besproken, zoals tinnitus, cervicale hoofdpijnen, neuralgieën en craniomandibulaire disfunctie in het kader van het biopsychosociale model.

Belangrijke sleutelbegrippen

Theorie
· algemene fylogenese en ontogenese
· Schedelgroei in relatie met mechanische stimulatie
· functionele anatomie van het neurocranium en het viscerocranium( faciale skelet)

Praktijk
· palpatie van het cranium en het faciale skelet
· onderzoeken behandeltechnieken van het craniofaciale complex
· patiëntenvoorstelling
· management van syndromen:
o.a. tinnitus, pseudo-sinusitis, niet door een ontsteking veroorzaakte oorpijn, posttraumatische schedeldisfuncties en pijnen, craniofaciale cervicale scoliose, het Kiss-syndroom en sensomotorische retardatie bij kinderen.3.- Het craniale zenuwstelsel, onderzoek en behandeling

Het doel van dit gedeelte van deze cursus is om, met behulp van de kennis van de klinische neuroanatomie, de neurodynamica en van pijnmechanismen, de klinische patronen van craniale zenuwdisfuncties en neuropathieën te herkennen.
Nieuwe inzichten met betrekking tot perifere neuropathie worden besproken en behandeld aan de hand van craniale neuropathieën.

Conductie- (geleidend vermogen) en neurodynamische testen van alle craniale zenuwen en zenuwpalpatie worden geoefend in deze voornamelijk praktische cursus (40% theorie, 60% praktijk).
Behandelprincipes van craniale neurodynamiek, locale mobilisatie, facilitatie en middels palpatie technieken.

Aan de hand van voorbeelden van klinische diagnostiek wordt geleerd hoe de behandeling van craniale zenuwen kan worden geïntegreerd in de behandeling van andere structuren, zoals het neurocranium, de cervicale wervelkolom, het kaakgewricht en andere delen van het perifere zenuwstelsel. De behandeling van syndromen als craniale neuropathie, facialis parese en fantoompijn na extractie van gebitselementen wordt belicht; speciale technieken worden geoefend.
Een patiëntenvoorstelling met een 'follow-up' maakt duidelijk hoe de nieuwe kennis in de kliniek kan worden gebruikt.

Belangrijke sleutelbegrippen

Theorie
· disfunctie van het zenuwstelsel (introductie)
· functionele neuroanatomie en neurodynamica van de craniale zenuwstelsel
· perifere neuropathische pijnmechanismen en craniale zenuwen
· differentiaaldiagnostiek
· klinische diagnostiek met betrekking tot craniale zenuwen

Praktijk
· conductietesten
· onderzoek en behandeling door palpatietechnieken
· neurodynamische tests van de craniale zenuwen · conductietesten en functie trainingsprincipes van doelorganen van de craniale zenuwen
· behandelingsrichtlijnen
· Management van syndromen, o.a. vasomotorische hoofdpijnen, craniale neuropathie (algemeen), atypische facialis pijn, trigeminus neuralgie, facialisparesen, oog disfunctie, spraak- en slikstoornissen, fantoompijn na extractie van een gebitselement etc.

· patiëntenvoorstelling.